Marzanna Parade

Sunday March 22, 2015 2:00 PM
to Monday March 23, 2015 3:00 PM
 
Children from Polish School of Charlotte - Marzanna parade
Children from Polish School of Charlotte – Marzanna parade

You are invited to join Polish School students and their families at “Marzanna” event to be held at the Freedom Park, between 2pm and 5pm this Sunday, March 22nd. This event will include:

  • Crafts for students and any children who would like to join us (2pm/ shelter # 2)
  • Polish dances performed by students in Polish traditional costumes (3:30pm)
  • Marzanna parade around the lake (after dance performance)

The event is open to Charlotte community. Please invite your friends and neighbors! For your convenience, we are including driving directions link to the Freedom Park.

We will begin promptly at 2pm with crafts for children. If your children would like to join us, please arrive at the park earlier to park your car and walk to shelter # 2 (marked with red & white balloons) Shelter # 2 will be the main gathering place for all. Please see the park’s map at this link.

In case of inclement weather, decision to cancel event will be communicated via e-mail by 12 noon on the day of the event.


Serdecznie chcielibyśmy zaprosić Państwa na “topienie Marzanny“, które odbędzie się we Freedom Park w najbliższą niedzielę, tj. 22-go marca pomiędzy godziną 14.00 i godziną 17.00. Podczas tej uroczystości będą miały miejsce następujące wydarzenia:

  • Zajęcia plastyczne dla uczniów, jak i również dla wszystkich innych dzieci, które chciałyby wziąć w nich udział (14:00, schronisko nr. 2)
  • Polskie tańce narodowe; w polskich tradycyjnych strojach ludowych (15:30)
  • Przemarsz z Marzanna dookoła jeziora (zaraz po pokazie tańca)

Uroczystość ta nie jest tylko dla Polskiej Szkoły i Polonii w Charlotte, więc prosimy o zaproszenie również swoich znajomych, przyjaciół i sąsiadów! Dla Państwa wygody przygotowaliśmy wskazówki dojazdu do Freedom Park.

Planujemy rozpocząć punktualnie o godzinie 14:00 od zajęć plastycznych dla dzieci. Jeśli Państwa dzieci chciałyby do nas dołączyć, prosimy o przybycie do parku wcześniej w celu zaparkowania samochodów i dojścia do schroniska nr. 2, przy którym będą przymocowane czerwone i białe balony. Schronisko to będzie głównym miesjcem spotakania dla wszystkich. Prosimy zapoznać się z mapą parku.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, decyzja odwołania uroczystości będzie zakomunikowana Państwu za pomocą poczty elektronicznej do godziny 12 w południe w dniu ceremonii.

Event Types:

Teaching Old Traditions in New Lands