Parents Meeting

Sunday February 8, 2015 2:00 PM
to Monday February 9, 2015 3:00 PM
 

Parents Meeting will be held at our school this Sunday, February 8 between 2 pm and 3 pm. The meeting is mandatory. At least one parent from each family is required to attend.

Zebranie z Rodzicami odbędzie się w naszej szkole, 8-go lutego między godziną 14.00 i 15:00. Zebranie jest obowiązkowe. Przynajmniej jedno z rodzicὁw z każdej rodziny jest zobowiązane do uczestniczenia.

Event Types:

Teaching Old Traditions in New Lands